Covid-19

U skladu sa Odlukama Agencije za Bankarstvo Republike Srpske i Odlukama Agencije za Bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine klijenti koji su zbog nepredviđenih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 ostali bez posla ili su uskraćeni za redovna mjesečna primanja, ili je njihova platežna moć umanjena dok traje vanredna situacija mogu odgoditi plaćanje svojih obaveza bez naknade na period do tri mjeseca uz dokumentovani zahtjev kojim potvđuju naprijed navedeno. Društvo će svaki zahtjev razmotriti i donijeti odluku o istom. Na osnovu analize ugroženosti klijenta možemo ponuditi i odobriti jednu ili više mjera opisanih u nastavku:

 • Prolongacija: Podrazumijeva produženje roka otplate sa mogućnošću djelimične ili potpune otplate za vrijeme prolongacije
 • Restruktura: Podrazumijeva produženje roka otplate (maksimalno do 6 mjeseci) u kojem se cjelokupan dug dijeli na maksimalno 6 mjeseci.
 • Refinansiranje: Podrazumijeva isplatu novog kredita (maksimalan grejs period do 6 mjeseci) sa dodatnim sredstvima pri čemu se klijentu daje isti ili sličan kreditni proizvod, ista ili manja kamatna stopa, sa rokovima otplate definisanim Kreditnom politikom za pojedine proizvode.

Uslovi kredita:

Iznos kredita: do 2000 KM

NKS:  do 24% (godišnja), 2% (mjesečna)

Rok otplate: do 12 mjeseci

Naknada: bez naknade

 

 • Moratorij: Podrazumijeva zastoj u otplati kamate i glavnice na maksimalno 3 mjeseca

U toku trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu i ne obračunava se zatezna kamata na iznos dospjelih potraživanja.

Za klijente sa kojima Društvo ne uspije ostvariti kontakt, a na osnovu procjene rizika portfolia očekuje se da klijent neće biti u mogućnosti da u narednom periodu uredno izmiruje kreditne obaveze, Društvo će odobriti klijentu privremeni moratorijum na period od mjesec dana uz mogućnost produženja istog u toku trajanja vanredne situacije.

 

Napomena: sve izmjene uslova koje su prethodno navedene odobravaju se bez dodatnih naknada.

Zahtjev za olakšavanje izmirenja obaveza mogu podnijeti klijenti koji su ugroženi pandemijom po bilo kojem od sljedećih osnova:

 • Uručen otkaz od poslodavca,
 • Gubitak svih mjesečnih primanja,
 • Smanjena mjesečna primanja,

Klijenti mogu predati Zahtjev za posebnu mjeru na sljedeće načine:

 • Popunjavanjem formulara na internet stranici www.forza.ba,
 • Slanjem fotografije popunjenog fomulara putem Vibera (na broj koji će klijent dobiti od svog kreditnog službenika ili pozivom na broj Društva),
 • Slanjem skeniranog formulara putem elektronske pošte,
 • Slanjem putem redovne ili brze pošte.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja posjetite internet stranicu www.forza.ba, pošaljite upit na naš Facebook profil ili pozovite na broj Društva.

Prilog 1 – Zahtjev privremene mjere

 

Need some help?

Our operators are ready to help. Just call our number between office hours and we’ll help you complete your application.

051/ 492 610

Mon - Fri from 09:00 to 20:00
Sat from 09:00 to 17:00
Partner Locations
Partner Locations
Partner Locations

Did you know?

You can also apply in one of our many partner locations.
Find the nearest
Main Menu

Call back